Treko Oy on järjestänyt HAMKin Metsätalouden koulutuksessa metsätalousinsinööriopiskelijoille useana lukuvuonna Ensiapu 1 kurssin. Kurssien sisältö ja toteutus on palvellut hyvin opiskelijoiden tarpeita ja metsätalouden koulutuksen työturvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Ensiapukouluttajat ovat osaavia ammattilaisia ja he ovat toteuttaneet koulutuksen käytännönläheisellä, opiskelijoita innostavalla tavalla. 

Pekka Vuori lehtori HAMK, Metsätalouden koulutus