Kontukoti: Treko päivitti koulutuksellaan 70 Konnun hoitajan ensiaputaitoja syksyllä 2019. Kaikki palautekyselyyn vastanneet suosittelisivat tätä verkkokurssia ystävilleen. 

”Kurssilla sai opiskella omaan tahtiin taukojen kanssa, käytännön harjoitukset olivat hyvät!”

”Hyvä että teorian ja käytännön harjoitteiden välissä oli muutama päivä, kertaus jaasioiden mieliin palautus tuntui omalla kohdallani olevan tehokkaampaa tällä tavalla.”

”Kurssin vetäjä oli hyvä ja asiallinen, saaden porukan hyvin mukaan harjoitteisiin.

”Yrityksen näkökulmasta katsottuna yhteistyö Trekon kanssa oli jämptiä, sujuvaa ja mukavaa. Suosittelen! Arja-Riikka Kataja / Kontu, kaksi.nolla oy