Arjen ensiavun perusteet

17

Category:

Kuvaus

ENSIAVUN PERUSTEET VOI OPPIA MYÖS VERKKOKOULUTUKSESSA.

Koulutus on suunnattu kaikille ensiavusta kiinnostuneille. Se antaa valmiudet ensiaputilanteissa toimimiseen. Kurssin sisällön ovat suunnitelleet kokeneet ensihoidon ammattilaiset, jotka ovat työtehtävissään nähneet läheltä, miten suuri merkitys oikeanlaisella ensiavulla onnettomuustilanteessa on. Koulutus on toteutettu selkeästi sekä yksinkertaisesti, ja siinä opetetaan ensiavun perusteita käytännönläheisesti.

Koulutus on vain verkossa.

Koulutus on kohdennettu osaksi palvelualan työntekijän perehdytyspakettia, mutta toimii kaikilla toimialoilla. Samoja ensiaputaitoja tarvitsee arjessa työajan ulkopuolellakin. Koulutuksen suorittaja saa sähköisen todistuksen (PDF), jonka voi tulostaa ja vahvistaa allekirjoituksella.

KOULUTUKSEN AIHEET:

  • Peruselintoiminnot
  • Sairauskohtauksen tai loukkaantuneen ihmisen kohtaaminen
  • Pyörtynyt, tajuton tai eloton autettava
    • Kylkiasento, painanta-puhalluselvytys ja sydäniskurin käyttö
  • Yleisimmät sairauskohtaukset
    • Kouristukset, aivoverenkiertohäiriöt, matalat verensokerit, allerginen reaktio, rintakipu ja hengitysvaikeus
  • Haavat (vapaaehtoinen osio)

KOULUTUKSEN KESTO ON NOIN 2 TUNTIA ilman taukoja ja tenttejä. Tentit eivät ole pakollisia. Suorittamalla koulutuksen loppuun saat todistuksen (PDF) sähköpostiisi. Tämän jälkeen voit kerrata asioita niin monesti kuin haluat. KOULUTUS ON SUORITETTAVISSA 30 PÄIVÄN AJAN.