Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä: tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla antaa perustietoa työsuojelusta vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Ajoneuvon paloturvallisuus

Kuorma- ja linja-auton kuljettajan toiminta ajoneuvopalotilanteissa ja kunnossapitotyön merkitys ennaltaehkäistäessä ajoneuvopalo. Koulutuksen tavoitteet: edistää työturvallisuutta kuljettajan työssä ja ajoneuvon paloriskien vaarojen tiedostaminen. Tiedostaa ennaltaehkäisevän toiminnan merkitys ajoneuvopalojen torjunnassa sekä lisätä matkustajaturvallisuutta. Arvostaa tulityöonnettomuuksien ennaltaehkäisyä, tuntee oman vastuunsa, tuntee tulityötoimintaa keskeisesti ohjaavaa säädäntöä, ymmärtää ennakkosuunnittelun merkityksen, osaa tehdä tulityöt turvallisesti sekä tarvittaessa tilata em. palvelun tuottajalta…