Ensiapu 8t -kurssi

Tällä ensiapukurssilla voit oppia henkeäpelastavat hätäensiaputaidot – jokaisen meistä tulisi osata nämä taidot. Kurssi sisältää luentoja, ryhmätehtäviä ja paljon harjoituksia. Ensiapu 8t -kurssilla käydään läpi seuraavat asiat: toiminta onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteissa pyörtymisen, tajuttomuuden ja elottomuuden ero autettavan tutkiminen ja hätäensiavun tarpeen arviointi elottomuus ja painantapuhalluselvytys vieras esineen poisto hengitysteistä haavat ja verenvuodon tyrehdyttäminen shokki yleisimmät…

Ensiavun perusteet 16t -kurssi

Ensiavun perusteet 16t -kurssilla opit henkeäpelastavien taitojen lisäksi paljon muuta. Kurssilla on teoriaa, ryhmätöitä ja paljon harjoituksia alla mainituista aiheista: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa Hätäensiavun perusteet Tajuttomalle annettava ensiapu Peruselvytys Vierasesine hengitysteissä Verenkierron häiriötila (sokki) Haavat Tavallisimmat sairauskohtaukset Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat Nivelvammat ja murtumat Myrkytykset Ensiavun perusteet 16t -kurssin todistus on voimassa kolme…

Ensiapu 4 -kurssi

Tämä kurssi on todella tehokas henkeäpelastavien ensiaputoimenpiteiden oppimiseen. Kurssilla opetellaan seuraavat aiheet teoriassa ja käytännössä: tajuttoman käsittely peruselvytys vierasesineen poisto hengitysteistä runsaan verenvuodon tyrehdytys sokin ensiapu myös defibrillaattori tulee tutuksi. Voit osallistua kurssille ilman aikaisempaa ensiapukoulutusta. Kurssin hyväksytysti suorittanut voi lunastaa itselleen Ensiapu 4h -kurssitodistuksen. Tästä kurssista ei voi saada Trafin ammattipätevyyspäivää

Ensiapukurssi EA2

EA2 Tavoite: Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia. Sisältö: Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin tajuttomalle annettava ensiapu verenkierron häiriötila (sokki) vierasesine hengitysteissä Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä: Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi…

PPE+D

PPE+D PPE+D kurssilla opit teoriassa ja käytännössä tehokkaan painanta-puhalluselvytyksen sekä sydäniskurin käytön. Kurssilla käydään teoriassa läpi sydänpysähdyksen syitä sekä sydänpysähdyksestä selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi ymmärrät sydäniskurin merkityksen painanta-puhalluselvytyksen tukena. Käytännössä harjoitellaan painanta-puhalluselvytys sekä sydäniskurin käyttö.

Elvytyskoulutus

Kohdennettua elvytyskoulutusta. Koulutus muokataan osallistujien mukaan. Elvytyskoulutus on erinomainen koulutus terveydenhuollon ammattilaisille, joille elvytys tilanteet ovat erittäin harvinaisia. Kuten terveysasemien vastaanotot, hammashuolto, fysioterapian osastot sekä monet muut ammattiryhmät. Koulutus keskittyy olennaisiin asioihin ja painottaa alkutilanteen tärkeimpiä toimenpiteitä.