Tulityökortti

Tulityökurssin tavoitteena on herättää tulityöntekijät ennalta ehkäisemään tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti. Suomessa on jo yli miljoona tulityökoulutettua (1 307 759, kesäkuu 2013). Tulityökursseja on toteutettu Suomessa vuodesta 1988 alkaen ja osa koulutetuista onkin…

Alkusammutus-koulutus

TURVALLINEN ARKI -alkusammutuskoulutus Turvallinen arki -koulutuksessa painotamme ennakoinnin tärkeyttä niin työssä kuin vapaa-ajalla mahdollisimman turvallisen ympäristön luomiseksi ja sen ylläpitämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on saada osallistujat ymmärtämään, mikä merkitys omalla toiminnalla on arjen turvallisuuden kannalta