Pienryhmäkoulutus! Koulutuksesta saa Trafin ammattipätevyyskoulutuspäivän. Kahvitarjoilu!

Koulutuksen tavoitteena on saada kuljettaja tunnistamaan työhönsä liittyviä riskejä ja oppia valmistautumaan niihin turvallisuuslähtöisemmin. Koulutus antaa kuljettajalle valmiuksia välttää vaaratilanteita liikenteessä ennakoimalla ja samalla ympäristö huomioiden sekä säästäen energiaa.