Tällä ensiapukurssilla voit oppia henkeäpelastavat hätäensiaputaidot – jokaisen meistä tulisi osata nämä taidot. Kurssi sisältää luentoja, ryhmätehtäviä ja paljon harjoituksia.

Ensiapu 8t -kurssilla käydään läpi seuraavat asiat:

 • toiminta onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteissa
 • pyörtymisen, tajuttomuuden ja elottomuuden ero
 • autettavan tutkiminen ja hätäensiavun tarpeen arviointi
 • elottomuus ja painantapuhalluselvytys
 • vieras esineen poisto hengitysteistä
 • haavat ja verenvuodon tyrehdyttäminen
 • shokki
 • yleisimmät sairauskohtaukset
 • palovammat

Käytännön harjoituksissa pääset harjoittelemaan luennolla oppimiasi asioita. Harjoitukset sisältävät muun muassa seuraavat aiheet:

 • tajuttoman ensiapu: kylkiasento ja siirrot
 • painantaelvytys ja sydäniskurin käyttö
 • verenvuotojen tyrehdyttäminen
 • vierasesineen poisto hengitysteistä
 • sairauskohtaukset
 • pinnallisen palovamman ensiapu.

 

Voit osallistua Ensiapu 8t -kurssille ilman aikaisempaa ensiapukoulutusta. Kurssista voit saada Trafin ammattipätevyyspäivän. Kurssin hyväksytysti suorittanut saa kurssista sähköisen Ensiapu 8t -kurssitodistuksen. Kurssi on voimassa kolme vuotta.